Jednym z głównych obszarów działalności naszej firmy jest transport produktów niebezpiecznych, czyli transport ADR. Usługi w tym zakresie świadczymy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami prawnymi. Mamy ubezpieczenie OC oraz polisę OCP chroniące interesy zarówno nasze, jak i naszych partnerów na wypadek szkód przeładunkowych towarów niebezpiecznych.

Transport cysternowy chemii płynnej

Transport cysternowy chemii płynnej realizujemy nowoczesnymi pojazdami, które wyposażone są w niezawodne systemy wyładunkowe (liczniki, pompy, kompresory), termoizolację, oraz systemy grzewcze. Dział kontrolingu, dzięki zastosowanemu w całym naszym taborze systemowi GPS, czuwa zaś nad bezpieczeństwem przewożonego ładunku.

Transport płynnych produktów chemicznych

Zapewniamy bezpieczny transport płynnych produktów chemicznych, również tych zaliczanych do tzw. substancji niebezpiecznych. Spośród wykonywanych zleceń na uwagę zasługuje przewóz takich substancji jak:

  • rozpuszczalniki,
  • kwasy,
  • parafiny,
  • materiały niebezpieczne w różnych klasach ADR (ADR 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 i 9) zgodnych z kodem cystern L4BH,
  • płyny wymagające utrzymania temperatury i inne.