Jak bezpiecznie transportować paliwa?

Posted by Piotr Walasek
Category:

Transport substancji niebezpiecznych stanowi około 15% wszystkich przewozów odbywających się w Polsce. Przewóz substancji łatwopalnych jako substancji niebezpiecznych na terenie Polski wymaga specjalnych zezwoleń oraz floty, która posiada niezbędne atesty, przeglądy i sprzęt w postaci cystern i kanistrów. O szczegółach przewozu substancji łatwopalnych i innych substancji chemicznych decydują przepisy zawarte w umowie ADR. Jest to umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych na terenie Unii Europejskiej zawarta w Genewie dnia 30 września 1957 roku. Za towary niebezpieczne uważane są benzyna oraz inne paliwa i oleje napędowe, niektóre rozpuszczalniki, farby oraz wszelkie środki chemiczne i łatwopalne substancje i gazy, substancje żrące oraz zakaźne i promieniotwórcze.

Przepisy regulujące transport paliw w Polsce

Zasady transportu paliw oraz olejów napędowych są ściśle regulowane przepisami obowiązującymi w Polsce. Służą one naszym wspólnym interesom, do których niewątpliwie należy szybki, bezpieczny i sprawny przewozów chemikaliów. Nasza firma LPG Polonia zajmuje się świadczeniem usług transportowych od ponad 15 lat. Specjalizujemy się w przewozie paliw płynnych, roztworów mocznika oraz innych produktów chemicznych i petrochemicznych wymagających szczególnie ostrożnego przewożenia. W tym celu zatrudniamy wyłącznie doświadczoną kadrę pracowników, którzy zobowiązani są do przestrzegania restrykcyjnych procedur bezpieczeństwa, aby dowieźć materiał tam, gdzie sobie Państwo życzą. Używamy wyłącznie nowoczesnego taboru zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa, monitorując położenia samochodu z Państwa ładunkiem.

Jakiego sprzętu używa się do bezpiecznego transportu paliw?

Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ w zależności od tego, jaka substancję przewozimy i o jakiej objętości, musimy zastosować inny rodzaj środka transportu. Przyjmuje się, że olej napędowy można przewozić wyłącznie w  specjalnie do tego przeznaczonych zbiornikach dwupłaszczkowych, które dzięki swojej dwuczęściowej budowie są odporne na  działanie wysokich temperatur, uszkodzeń mechanicznych oraz w razie wypadku lub awarii auta zapobiegną ewentualnym wyciekom substancji szkodliwych do gleby. Mogą one bowiem pomieścić nawet do 110% substancji, dzięki istniejącej pomiędzy warstwą główną, wewnętrzną a warstwą zewnętrznej cysterny pustą przestrzenią. Cysterny zawierające substancje niebezpieczne określone przepisami obowiązującego prawa i umowy ADR, muszą być odpowiednio oznakowane i posiadać atest Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań. Unia Europejska reguluje kwestię stosowanych oznaczeń niebezpiecznych substancji m.in. w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady 1272/2008/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. Oznaczenie musi zawierać nazwę substancji, kategorię zagrożenia, znak ostrzegawczy np. w rodzaju „wysoce łatwopalne”, dokładne dane dostawcy itd. Transport może się odbywać wyłącznie za pośrednictwem pojazdów posiadających odpowiednie atesty, pozwolenia i po pozytywnym przejściu przeglądu technicznego. Kierowca jest zobowiązany posiadać stosowne dokumenty uprawniające go do transportu, jak i świadectwa dopuszczające ów pojazd do przewozu substancji niebezpiecznych — jest to rodzaj listu przewozowego — oraz mieć dodatkowe wyposażenie, np. klin do podłożenia pod koła w razie potrzeby, dwa znaki ostrzegawcze, środki gaśnicze itp.

Dodaj komentarz