Jakie wymogi musi spełniać firma transportu ADR?

Posted by Piotr Walasek
Category:

Jak wiadomo, zasady przewożenia towarów niebezpiecznych są ściśle uregulowane, dzięki czemu można zminimalizować ryzyko potencjalnego wypadku czy też zagrożenia życia. Firma, która chce zajmować się transportem ADR, musi więc spełnić szereg wymagań, które zagwarantują, że będzie ona mogła zajmować się tego typu przewozami. Warto więc poznać zasady, które regulują możliwość przewożenia materiałów, które są wysoce niebezpieczne.

Zasady w transporcie ADR

Nie każda firma może zajmować się transportem ADR. Wymagane jest bowiem posiadanie odpowiednich zezwoleń i kwalifikacji, które zagwarantują, że przewóz towarów niebezpiecznych będzie wykonany bezpiecznie oraz zgodnie z prawem. Warto rozpocząć od tego, że przewóz towarów ADR musi zostać wykonany przez kierowcę posiadającego odpowiednie zaświadczenia i kursy. By pozytywnie zdać egzamin, wymagana jest znajomość nie tylko umów międzynarodowych, ale także przepisów krajowych odnoszących się do przewozu towarów niebezpiecznych. By móc przewozić towary ADR trzeba poznać dokładnie zasady postępowania podczas przewozu oraz potencjalne przyczyny wypadków z udziałem materiałów niebezpiecznych. Warto mieć na uwadze, że zaświadczenie o ukończonych kursach jest wydawane raz na 5 lat, a po tym czasie trzeba je odnowić.

Rodzaje towarów niebezpiecznych

Materiały niebezpieczne stanowią ogromne zagrożenie dla środowiska oraz dla ludzi. Muszą być więc we właściwy sposób przewożone, by uniknąć potencjalnego wypadku. Co zaliczamy do towarów niebezpiecznych? Materiały ADR to produkty, które mają postać stałą, gazową oraz ciekłą. Są to między innymi sztuczne ognie, zapalniczki czy też akumulatory, które zawierają w sobie substancje niebezpieczne. Do towarów niebezpiecznych zaliczane są także materiały trujące i żrące, a także substancje łatwopalne oraz promieniotwórcze. W zależności od rodzaju przewożonego produktu cysterna musi zostać właściwie oznaczona, a także dokładnie sprawdzona przed rozpoczęciem transportu. Nasze przedsiębiorstwo specjalizuje się w przewozie paliw płynnych, nawozów, alkoholi oraz wielu innych towarów ADR.

Dodaj komentarz