Zasady przewożenia chemikaliów

Posted by Piotr Walasek
Category:

Firma LPG Polonia przykłada dużą uwagę do bezpieczeństwa związanego z transportem substancji chemicznych. Jest to związane z obniżeniem ryzyka dla zdrowia oraz życia. Przemysł chemiczny jest zobowiązany do przestrzegania wielu wymogów związanych z przetwarzaniem materiałów niebezpiecznych, ich przechowywaniem, a także transportem. 

Bezpieczeństwo transportowania substancji niebezpiecznych

Podstawą transportu płynnych produktów chemicznych i sypkich jest zadbanie o bezpieczeństwo ich przewozu. Jest to wyzwanie dla wielu firm. Takie towary różnią się od siebie swoimi właściwościami, co wiąże się z innymi wytycznymi dotyczącymi odpowiednich warunków przewozu. Niektóre sytuacje wymagają zaangażowania w transport większej liczby osób i dodatkowych sprzętów. Szczegółowe wytyczne określa konwencja dotycząca drogowego przewozu ładunków niebezpiecznych ADR, regulacja ISO oraz SQAS. 

Zasady bezpieczeństwa przewożenia substancji niebezpiecznych

Przewóz drogowy substancji niebezpiecznych może być wykonywany wyłącznie przez osobę posiadającą uprawnienia i zaświadczenie ADR. Pojazd transportujący musi być wyposażony w nalepki ostrzegawcze, informujące o rodzaju przewożonych chemikaliów. Umowa ADR precyzuje ilość przewożonego towaru dla poszczególnych substancji. Przepisy jasno określają także jakie towary mogą być przewożone tym samym pojazdem, a jakie należy transportować oddzielnie.

W samochodzie musi znajdować się instrukcja dotycząca postępowania w przypadku niebezpiecznego wycieku. Umowa ADR precyzuje niezbędne wyposażenie samochodu w sytuacji wystąpienia zagrożenia. W pojeździe powinna znajdować się skrzynka ADR, przenośne oświetlenie, kamizelka ostrzegawcza, rękawice i okulary ochronne, a także inne przedmioty w zależności od przewożonej klasy towaru tj. maska ucieczkowa, osłona otworów kanalizacyjnych, łopata lub pojemnik do zbierania pozostałości.

Dodaj komentarz